Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar