Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar