Kamet-i yâre nazar kıl nahl-i mevzûn böyledir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar