Kaldı yine nâlende gönül kûşe-i gamda

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar