Kalbini bağ-ı cinân et ravza-i tevhid ile

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar