Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar