Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar