Jâle-veş bir gonce-i rânâya düştü gönlümüz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar