İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar