İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu dem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar