İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nev

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar