İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar