Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar