Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar