Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar