Hicrân ile sîne-çâk garib ü mükedderim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar