Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar