Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar