Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar