Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Irak
  • Form: Beste
  • Usul: Devr-i Kebîr

Gufte

Yorumlar