Açtı güller andelîb eyler figan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar