Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar