Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar