Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar