Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye)

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar