Hayâlimden geçen dâim benim kaşı Kemânîmdır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar