Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuştur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar