Hangi meftûndur ki her gün gamla mahzun olmasın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar