Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar