Hâlet-i aşkı bana sorma beyân eyleyemem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar