Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar