Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar