Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Nedîm
  • Makam: Neva
  • Form: Şarkı
  • Usul: Ağır Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar