Gülşende yine meclis-i rindâne donansın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar