Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
  • Bestekar: Bolahenk Nuri Bey
  • Guftekar: Nâbî
  • Makam: Beyâtî
  • Form: Beste
  • Usul: Devr-i Kebîr

Gufte

Yorumlar