Güller açıldı sînede oldu ciğer çün dağ-dağ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar