Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar