Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar