Artırır her rûz u şeb feryâdımı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar