Göründü nev-bahar bülbül terennümle eder feryâd

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar