Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar