Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar