Gönül tâ evc'e i'lâ et enîn-i rikkat-efzânı

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Gönül tâ evc'e i'lâ et enîn-i rikkat-efzânı
  • Bestekar: Zeki Arif Ataergin
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Mâye
  • Form: Şarkı
  • Usul: Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar