Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân
  • Bestekar: Sâdullah Efendi
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Arazbâr
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar