Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar