Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar