Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar