Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar