Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar