Gönül der-bend-i geysû-yi muanber olmak istermiş

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar